ลู่วิ่งไฟฟ้า

฿14,000.00

ลู่วิ่งไฟฟ้า – 14,000 – 347428838

รหัสสินค้า: 347428838 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาแล้วลู่วิ่งไฟฟ้ารุ่นDK4718
ใหญ่หรูแข็งแรง ขายถูกๆแบ่งกันใช้ 14,000บาท
✅✅✅✅✅✅✅✅✅
คุณลักษณะเฉพาะ
——————————————————————-
โครงสร้าง โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก แข็งแรง ทนทานได้มำตรฐำน
กำลังมอเตอร์ มอเตอร์ Continuous DC 2 แรงม้า
ความเร็ว ความเร็ว: 0.8 – 16 กม/ชม. สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 0 – 16 กม. / ชั่วโมง
ความชัน ปรับความชันได้ 0 -16 level ระบบปรับความชันแบบ Worm Screw/ไฮโดรลิค
โปรแกรมในการเล่น มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้ 5 โปรแกรม 5 LEVELS 1 โปรแกรม Manaul
หน้าจอ หน้าจอ LED กรำฟฟิค 4 ช่อง Heart Rate, Time, Incline,Calories,Distance,Speed
การวัดอัตราการเต้นหัวใจ วัดชีพจรระบบสัมผัสที่มือ แบบ Hand Bar Pulse มีระบบป้องกันความปลอดภัย SAFETY KEY
การแสดงผล แสดงผล เวลำ ความเร็ว ระยะทำง แคลอรี่ ความชัน Mets จำนวนนับก้ำวและชีพจร
ระบบกันกระแทก ระบบซับแรงกระแทกแบบ (ESR System-8 Cushions) ซับแรงกระแทกได้ดีทำให้ไม่เกิด แรงสะท้อนมำที่กระดูกข้อต่อหัวเข่ำ ปลอดภัยต่อการบริหำร สามารถรองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ 130 กิโลกรัม
ขนาดสายพาน กว้าง 20″ x ยาว 54″ (500x 1375 มิลลิเมตร)
ขนาดเครื่อง LxWxH / 1860 X 870X 1480 MM
น้ำหนักเครื่อง น้ำหนักเครื่อง 109 กิโลกรัม
ประโยชน์ การออกกำลังกำย ด้วยลู่วิ่งไฟฟ้า จะช่วยให้ร่ำงกำย เผำผลำญแคลอรี่ได้มำกที่สุดในการออกกำลังกำย การวิ่งเป็นการออกกำลังกำยแบบแรกที่ได้ผลมำกที่สุด เพียง 15-20 นำที ก็สามารถให้ร่ำงกำยแข็งแรงอำยุ ยืนได้ การออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ ช่วยให้ ปอดและหัวใจแข็งแรง หลอดเลือดขยำยตัว การไหลเวียน โลหิตดีขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ข้อมูลการติดต่อ

☎️038-615012
097-0246201

กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx040

086-1328061

➡️ m.me/fittecrayong
@pSg1133d
https://
กดเพื่อดู Line: xxxxx
/ti/p/H963tCBR1K
https://
กดเพื่อดู Line: xxxxx
/ti/p/-QezShODXw
ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที https://m.facebook.com/pages/category/Product-Service/exercisemachine2/posts/